Den gamle romanen Doktor Glas finns nu i bloggformat. Ganska kul idé, att göra om en dagboksroman till blogg. Tips tips!

Annonser