En gång för alla:

RÄTT: : )

FEL: ( :

Så har det varit sedan jag började använda internet cirka 1994 och så kommer det alltid att vara. Var du ens född 1994? Nej juste, lyssna på de äldre.

Annonser